top of page
Untitled design(3).png

!בואו לייצר כמה משלכם

4PS.png

משחק "הפרוייקט" ממשיך להוביל את השרת בשל הרעיון הייחודי שלו

בין היתר, הוא מאוד ממכר ומסתורי כשמדובר באספני "פריטי אדמינים" המוכרים כפריטים בין הנדירים בשרת

בואו לפוצץ פצצות פריטי אדמינים בכדי לפזר פריט נדיר חתום על שם השחקן שלכם לשחקנים המחוברים לפרוייקט ברגע זה

bottom of page